Jemeniet (Yemeni, protest song in Dutch)

In the summer of 2013 a US drone attack on a house in Yemen reached our national news and a heartbreaking interview showed a poor father telling us how his daughter died in his arms and his son got badly injured. It made me write this protest song against the uncontrolled killing by US drones in Yemen.

The reason that I’m posting this song now is that I had a pleasant chat with a student from Aden, Yemen, who was looking for someone to chat with in English, because he studies English.

Actually this song started as a series of limericks and while singing, I left a few verses out.

      
Lyrics in Dutch (translation below)

1. Een Jemeniet die in gevaar is
Springt handig op zijn dromedaris
En ziet hij een drone
Nou dan bukt hij gewoon
En hij wacht tot Amerika klaar is

2. De Amerikaan? Nou die vindt hij maar laf want
Die stuurt zijn raketten op afstand
“Laat zien wie je bent
Kom hier! Vecht als een vent
En ik zorg dat je zacht in je graf landt!”

3. Want de drone die zijn zoontje verwondde
Richtte al zijn vertrouwen te gronde
Hij had zich in ons vergist
Noem hem geen extremist
Maar een vader die boet voor zijn zonde

4. Zijn dochtertje dat maar bleef bloeden
Kon hij voor de dood niet behoeden
Ze stierf in zijn armen
Nu zoekt hij erbarmen
Geen mens kan zijn schade vergoeden

5. Zoiets heet collaterale schade
Maar hij voelt zich kwaad en verraden
Hij was op het plein
Waar het veilig zou zijn
En zo krijgt hij begrip voor Bin Laden

6. Hoever mag een staat gaan met moorden
Als iemand ons bang maakt met woorden
Wie zien we als vijand
Zo’n angstloterij
Kan toch niemand zijn kind verantwoorden!

7. En ik vind het niet te verteren
Dat niemand nog kan controleren
Waarom we ze doden
Het is toch verboden
Ze moeten zich toch kunnen verweren?

8. En de World Of Warcraft-generatie
Die ik niet met een blaaspijp op straat zie
Hands up! Sta of ik schiet
Nee dat kennen ze niet
Hoeveel kills heb je? Geen arrestaties!

9. De toekomst die baart me toch zorgen
Waar vliegen die dingen overmorgen?
Het vechten met drones
Is straks echt iets gewoons
Hou je nu maar alvast goed verborgen!

 

Translation (just plain, not made singable)

1. A Yemeni who is in danger
Jumps handy on his dromedary
And when he sees a drone
Well, then he just ducks
And he waits till America has finished

2. The American? Well, he beleives he’s a coward
Who sends his missiles from a distance
“Show me who you are
Come here! Fight like a man
And I’ll make sure you land softly in your grave! “

3. Because of the drone that injured his son
He lost all his confidence
He had mistaken us
Don’t call him an extremist
But a father who pays for his sin

4. His daughter, who wouldn’t stop bleeding
He couldn’t save from death
She died in his arms
Now he is looking for mercy
No man can compensate his loss

5. This is called collateral damage
But he feels angry and betrayed
He was on the square
Where it would be safe
And so he gets understanding for Bin Laden

6. How far can a state go with murder
If someone scares us with words
Who do we see as an enemy
Such an anxiety lottery
No one can justify to his child!

7. And I can’t digest
That no one can control
Why do we kill them
Isn’t it prohibited
Shouldn’t they be allowed to defend themselves?

8. And the World Of Warcraft generation
That I don’t see on the street with a blowpipe
Hands up! Stand or I’ll shoot
No, they do not know that
How many kills you got? No arrests!

9. The future still worries me
Where do these things fly the day after tomorrow?
Fighting with drones
Will soon really something ordinary
Better hide well already now!

0 comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.